Радиокомуникация
УКВ радиостанции

УКВ радиостанции са предназначени за използване в съдове в морския диапазон, както с един пост за управление, така и с възможност за отдалечени станции осигуряващи    вътрешни комуникационни функции.