Ехолоти

ONWA сведе до минимум шума и повърхност на шума, като открива повече риба. ONWA Ехолоти предоставят най-реалистична картина на долната структура без да се налага ръчно да смените настройките на сонара.  Ехолоти могат да бъдат свързани към новите  навигационни дисплеи и да използват различни видове сензори с инсталирането на корпуса.