АИС
AIS устройства
Автоматична Идентификационна Система (AIS)

Система AIS позволява автоматичен обмен на информация между кораби и брегови станции, както и за увеличаване на сигурността и предотвратяване на сблъсъци.
Търговските кораби, презокеански кораби и други кораби, оборудвани с AIS предаватели излъчват съобщения, които съдържат името на кораба, и данните за курса, скоростта и текущото състояние навигация.